ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο ιατρείο πραγματοποιούνται οι ακόλουθες οφθαλμολογικές εξετάσεις:
 • Διαθλαστικός Έλεγχος - Έλεγχος όρασης και μέτρηση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού και πρεσβυωπίας, σκιασκοπία μετά από κυκλοπληγία για τα παιδιά, τεστ στερεοσκοπίας Lang για έλεγχο αμβλυωπίας (τεμπέλικο μάτι), κερατομετρία

 • Έλεγχος και εφαρμογή φακών επαφής

 • Ορθοπτική μελέτη - Περιπτώσεις στραβισμού παίδων και διπλωπίας ενηλίκων

 • Έλεγχος Χρωματικής Αντίληψης (Ishihara Test για δυσχρω-αχρωματοψία)

 • Σχισμοειδή Λυχνία - Λεπτομερής εξέταση με μικροσκόπιο του οφθαλμού και των βλεφάρων και με την Ελβετική Λυχνία Haag – Streigt - Εκτίμηση Δακρυϊκής Στοιβάδας (Schirmer test, BUT)

 • Βυθοσκόπηση με άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο - Μελέτη του βυθού (πίσω μέρος του ματιού - οπτικό νεύρο, ωχρά κηλίδα, υαλοειδές σώμα, αμφιβληστροειδής)
 • Τονομέτρηση - Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης

 • Παχυμετρία - Μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς απαραίτητη στη μελέτη γλαυκώματος και προεγχειρητικά σε διαθλαστικές επεμβάσεις

 • Οπτικά Πεδία - Αυτόματη περιμετρία απαραίτητη για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος

 • Γωνιοσκοπία - Εξέταση γωνίας (σχηματισμός του ματιού σημαντικός για το γλαύκωμα)

 • OCT - Απεικόνιση ωχράς για διάγνωση και επιλογή της κατάλληλης θεραπείας σε παθήσεις όπως εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Επίσης, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση γλαυκώματος

 • Φωτογράφηση προσθίου μορίου - Για παρακολούθηση παθήσεων του κερατοειδούς και ευρημάτων στην ίριδα

 • Φωτογράφηση Βυθού – Για παρακολούθηση παθήσεων και της εξέλιξής τους στον αμφιβληστροειδή και στο υαλοειδές σώμα